Am prezidat ședința Comitetului Național Coordonator "Victoria"

Am prezidat ședința Comitetului Național Coordonator “Victoria” în cadrul căreia am discutat despre pregătirea și organizarea, în anul ce vine, a evenimentelor cu prilejul celei de-a 75-a aniversări de la Eliberarea Moldovei de cotropitorii germano-fascişti.

Am menționat că activitățile planificate vor fi desfășurate în ajunul celei de-a 75-a aniversări a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei, care va fi marcată în anul 2020. Astfel am propus pentru anul viitor elaborarea unui plan de acțiuni, organizate pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Manifestațiile festive vor avea loc cu participarea Președintelui RM în fiecare oraș, eliberarea căruia va fi marcată în anul 2019. De asemenea, cu sprijinul activ al șefului statului vor fi renovate monumentele militare.

Totodată, se preconizează organizarea unor evenimente menite să contribuie la educarea patriotică a tinerilor, vor fi elaborate publicații științifice și jurnalistice, va fi realizat un documentar dedicat eliberării Moldovei.

S-a convenit ca primul eveniment să aibă loc în anul curent: la data de 1 decembrie, la Capul de Pod Şerpeni, unde vor fi plantaţi mai mulţi copaci.

De asemenea, membrii Comitetului „Victoria” au venit cu ideea de a invita parteneri din țările CSI pentru a participa la evenimente comemorative de pe teritoriul Republicii Moldova. I-am asigurat pe activiștii noștri de susținere totală din partea Administrației Prezidențiale.

Consider că marcarea, la nivel național, a celei de-a 75-a aniversare de la eliberarea Moldovei va avea un rol important în consolidarea statalității noastre și în educația patriotică a tineretului nostru.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.