Am prezidat o ședință de lucru cu participarea președinților comisiilor de profil ale Consiliului Societății Civile

Am prezidat o ședință de lucru cu participarea președinților comisiilor de profil ale Consiliului Societății Civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova.

Am discutat un spectru larg de chestiuni ce țin de activitatea organizației, precum și situația politică și social-economică din țară, după schimbarea pașnică a guvernării. Am apreciat perspectivele dezvoltării ulterioare a statului.

Am subliniat necesitatea modificării componenței Consiliului Societății Civile, unei posibile schimbări a scopurilor și sarcinilor acestuia, ținînd cont de stabilizarea situației și consolidarea pozițiilor Administrației Președintelui.

Consider că acest Consiliu are posibilități bune de dinamizare a activității sale, de a contribui la sporirea rolului societății civile întru binele Republicii Moldova și a cetățenilor țării.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.