Am participat la ședința săptămînală desfășurată în comun cu președintele Parlamentului și prim-ministru

Am participat la ședința săptămînală desfășurată în comun cu președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, și prim-ministru, Ion Chicu.

Am trasat principalele obiective din agenda noastră pentru săptămîna curentă. Am menționat patru inițiative importante din domeniul social care vor fi lansate în zilele următoare cu titlu de inițiativă prezidențială.

Primul subiect ține de micșorarea poverii fiscale puse pe umerii cetățenilor noștri ca urmare a ”furtului miliardului”. Amintesc că o inițiativă în acest sens a fost lansată de instituția prezidențială la sfîrșitul anului trecut, iar în prezent au fost identificate mecanisme care vor reduce povara cu 5-6 miliarde de lei (reducerea cu 25-30%). Unul din mecanismele respective ține de transferarea a 50% din profitul Băncii Naționale a Moldovei la bugetul de stat.

A doua inițiativă vizează criteriile de eligibilitate a mecanismului de acordare a ajutorului material, care trebuie revizuite pentru a fi echitabile.

Al treilea subiect abordat este legat de indexarea pensiilor la data de 1 octombrie, de care trebuie să beneficieze toți pensionarii din țară, indiferent de valoarea pensiei. Totodată, am propus ca ajutorul material în sumă de 700 de lei, cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau a altor sărbători semnificative, să fie inclus ca prevedere prin lege.

A patra inițiativă socială vizează crearea Policlinicii Republicane în clădirea Spitalului Clinic Republican, așa cum a fost anterior, pînă în anii 2013-2014.

Pe finalul ședinței am discutat agenda Parlamentului și Guvernului, care urmează să elaboreze și să aprobe inițiativele sus-menționate.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.