Am participat la ședința lărgită a Consiliului Medical al Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Am participat la ședința lărgită a Consiliului Medical al Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, în cadrul căreia au fost audiate rezultatele activității instituției pentru anul 2017.

Am apreciat înalt faptul că această instituție medicală, în pofida tuturor dificultăților, continuă să funcționeze în regim normal, acordînd servicii de cel mai înalt nivel al medicinii moderne.

Mi-am exprimat regretul față de încercările tot mai frecvente de discreditare a sistemului medical din țara noastră. Cu siguranță, există greutăți. Cu certitudine, persistă destul de multe probleme, dar, în același timp, sînt foarte muți oameni onești care cu devotament își îndeplinesc meseria.

Eu cred cu tărie că medicii ar trebui să aibă un statut similar celui de funcționar public, să beneficieze de un salariu adecvat și de garanțiile sociale respective.

Cu o deosebită plăcere am înmînat Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” cea mai înaltă distincție de stat – „Ordinul Republicii”, pe care l-am conferit cu prilejul aniversării a 200-a de la fondarea instituției, în semn de apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătății, pentru profesionalismul manifestat de personalul medical la implementarea metodelor avansate de diagnostic şi tratament şi pentru contribuția substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.