Am participat la ședința Consiliului Republican al Uniunii Ofiţerilor din Republica Moldova

În cadrul ședinței, preşedintele Uniunii Ofiţerilor, Victor Gaiciuc, a făcut bilanțul activităţii pentru perioada de cînd a fost ales în această funcţie și a relatat despre acțiunile organizate cu prilejul marcării Anului Ștefan cel Mare și Sfînt în vederea cultivării tinerelor generaţii a spiritului demnităţii, dragostei faţă de ţară și a valorilor naționale.

Am apreciat activitatea Uniunii Ofiţerilor și am menționat că mereu voi susține pe cei care au contribuit la dezvoltarea țării noastre și au făcut față provocărilor timpului, manifestînd fidelitate și credință întru apărarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.