Am participat la ședința Comisiei pentru integritate și expertiză juridică

Am participat la ședința Comisiei pentru integritate și expertiză juridică din cadrul Consiliului societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova.

În cadrul ședinței a fost audiat raportul de activitate a Comisiei de profil pe anul 2017 și trasate obiectivele pentru anul curent.

Analiza sistematică și profundă a problemelor din sistemul judecătoresc au permis Comisiei să identifice unele soluții și să înainteze propuneri concrete cu privire la funcționarea acestui sistem, în speță, modificări la Legea cu privire la statutul judecătorilor și la Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.

De asemenea, au fost înaintate mai multe propuneri de modificare a legislației cu privire la activitatea avocaților și a notarilor.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.