Am participat la lucrările mesei rotunde dedicată problemelor politicii lingvistice în Republica Moldova

Am reiterat că, pornind de la caracterul multietnic al țării noastre, anume diversitatea îmbogățește cultura națională și reprezintă forța, nu slăbiciunea societății moldovenești. Am remarcat importanţa păstrării concilierii interetnice în Republica Moldova, dar și a neadmiterii urii şi discordiei pe principii etnice.

Mi-am exprimat dezacordul categoric vizavi de restricționarea sferei de aplicare a limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică în Moldova.

Dezaprob deciziile CCA prin care mass-media este obligată să respecte normele de pronunțare a numelor geografice din Republica Moldova, care contravin normelor acceptate în limbile în care sînt editate sau difuzate mijloacele de informare în masă corespunzătoare.

Totodată, mi-am exprimat speranța că în Moldova va fi menținută pacea interetnică.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.