Am participat la Forumul etniilor din Republica Moldova cu genericul: „Păstrînd moștenirea, făurim viitorul”

Am participat la Forumul etniilor din Republica Moldova cu genericul: „Păstrînd moștenirea, făurim viitorul”, desfășurat sub patronajul Președintelui Republicii Moldova, în cadrul acțiunilor organizate cu prilejul marcării Anului lui Ştefan cel Mare şi Sfînt.

Evenimentul a fost organizat de Comisia pentru relații interetnice din cadrul Consiliului societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova, în colaborare cu organizațiile etnoculturale republicane și teritoriale din țară.

În cadrul Forumului, am prezentat o inițiativă, potrivit căreia 30% dintre deputații din Parlament să fie reprezentanți ai altor etnii, care, cumulativ, constituie anume o treime din populația țării, adică aproximativ un milion de locuitori. Cel puțin o treime din lista electorală a Partidului Socialiștilor pentru alegerile parlamentare din 2018 va fi constituita din reprezentanți ai altor etnii care locuiesc în Moldova.

O altă inițiativă prezentată în cadrul Forumului prevede atribuirea statutului de drapel istoric al țării steagului istoric al lui Ștefan cel Mare, după exemplul altor state, unde, pe lîngă drapelul oficial, există şi drapele istorice.

În timpul discursului din cadrul Forumului, am menționat că bogăția cea mare a Moldovei o constituie poporul său, indiferent de etnie. Pe noi ne unesc tradițiile și valorile, religia creștină și istoria comună, precum și dragostea față de Patrie, de cultura și memoria noastră colectivă.

Moldova a fost mereu un adăpost pentru reprezentanții diferitor popoare, anume de aceea toleranța religioasă și ospitalitatea sînt tradițiile ce le purtăm în sînge. În prezent, în Republica Moldova independentă, ne străduim să păstrăm concilierea interetnică. S-au făcut multe încercări de a ne instiga reciproc și a ne provoca, dar noi am dat dovadă de înțelepciune și am depășit aceste provocări. Trebuie să ne consolidăm eforturile pentru a ne apăra statul.

Republica Moldova rămîne a fi o țară unde etniile dețin o pondere însemnată, care au avut și continuă să aibă un rol important în toate sferele vieții statului moldovenesc. Mai mult, deseori acestea se manifestă ca fiind cei mai consecvenți şi activi adepţi ai păstrării statalității noastre – lucru care trebuie salutat.

Însăși existența statului moldovenesc este o garanție a păstrării păcii şi concilierii interetnice, anume din acest motiv condamnăm cu fermitate toate încercările de a lichida statalitatea moldovenească, care ar putea avea consecințe imprevizibile.

Nu întîmplător anul 2018 a fost declarat Anul lui Ștefan cel Mare. Or, numele său glorios se asociază cu dragostea nemărginită pentru plaiul natal şi cu lupta plină de abnegație pentru statalitatea moldovenească. Datoria noastră este continuarea cauzei şi tradițiilor lui Ștefan cel Mare. Mai întîi de toate, trebuie să organizăm o educație sistemică în spiritul patriotismului civic, contrar ultranaţionalismului distrugător, ceea ce va servi la consolidarea societăţii spre binele întregii ţări.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.