Am participat la adunarea solemnă cu prilejul marcării a 23 ani de la crearea Unității Teritorial Autonome Găgăuzia

La invitația Bașcanului Autonomiei, Irina Vlah, am participat la adunarea solemnă cu prilejul marcării a 23 ani de la crearea Unității Teritorial Autonome Găgăuzia.

Astăzi se împlinesc 23 de ani de la înfăptuirea unui eveniment istoric ‒ adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri). La 23 decembrie 1994 a fost aplanat unul dintre conflictele interetnice pe teritoriul țării noastre, pe care l-am moștenit din epoca dezmățului naționalismului de la finele anilor ‛80 – începutul anilor ‛90.

Pe parcursul acestor ani, Găgăuzia a contribuit la consolidarea statalității moldovenești. Ne aducem bine aminte că după ce în 2009 în Moldova au revenit la putere forțele eurounioniste, anume găguzii, care s-a distins întotdeauna prin responsabilitate și patriotism, și-au declarat intenția de a lupta pentru statalitate, pentru istoria Moldovei, pentru prietenia cu partenerul nostru strategic principal – Federația Rusă.

Guvernarea, din păcate, nu ține seama de interesele Găgăuziei. Acest fapt se manifestă în ignorarea specificului regiunii, în nedorința de a lua în considerare interesele autonomiei, în posibilitatea acordată instanțelor de judecată de a anula orice lege adoptată de Adunarea Populară a Găgăuziei, ceea ce s-a și întîmplat chiar acum cîteva zile cu Legea locală cu privire la educație. În calitatea mea de Președinte al țării am o poziție extrem de clară: Legea cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei din 23 decembrie 1994 trebuie să fie executată plenar, fără nicio excepție.

Anume din aceste motive am respins și am restituit Parlamentului două legi ce țin de funcționarea autonomiei găgăuze în felul în care acestea au fost răscroite în cadrul comisiilor parlamentare. Legile respective trebuie să fie adoptate în varianta în care au fost elaborate de Comisia mixtă a Parlamentului și a Adunării Populare a Găgăuziei.

Transmit sincere felicitări găgăuzilor cu ocazia sărbătorii, le urez multă sănătate, noi succese, pace și prosperitate!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.