Am înmînat înalte distincții de stat unui grup de cetățeni

În cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Președinție, am înmînat înalte distincții de stat unui grup de cetățeni, în conformitate cu decretele pe care le-am semnat anterior.

Astăzi, s-au învrednicit de ordine și medalii mai mulți angajați ai sistemului medical din țară, care pe parcursul anilor s-au remarcat prin muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție substanțială la implementarea formelor și metodelor avansate de tratament și pentru dăruirea și abnegația manifestate în actul medical.

Le-am mulțumit tuturor pentru activitatea pe care o îndeplinesc cu dăruire. Am menționat că dezvoltarea sistemului medical este o prioritate pentru conducerea țării, în acest sens fiind întreprinse mai multe acțiuni concrete, inclusiv cele de majorare a salariilor.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.