Am înmînat „Diploma de Onoare” celor mai buni absolvenți de liceu din toată țara

Astăzi, în cadrul unei ceremonii festive desfășurate sub patronajul Președintelui Republicii Moldova, la Palatul Republicii, am înmînat „Diploma de Onoare” celor mai buni absolvenți de liceu din toată țara, promoția 2018.

În urma unei analize a succeselor înregistrate în procesul de studii, dar și a celor obținute la examenele de bacalaureat, la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, în acest an, a fost sporit numărul de absolvenți – la 200. Astfel, au fost distinși cîte patru reprezentanți din fiecare raion al țării: absolvenți ai liceelor din stînga Nistrului, din municipiile Chișinău și Bălți și din UTA Găgăuzia.

Evenimentul respectiv, care se desfășoară al doilea an consecutiv și se înscrie în Festivalul „Generația Viitorului”, este un gest de atenție și încurajare a tinerilor, precum și un impuls spre atingerea unor noi performanțe.

Am urat proaspeților absolvenți succese în continuare, speranță, perseverență și încredere.

În context, am subliniat faptul că este necesar să găsim formula care facilitează accesul tuturor tinerilor la o educație de calitate. Totodată, am menționat că în prezent, instituția prezidențială elaborează mai multe programe naționale pentru tineri, începînd cu susținerea și promovarea antreprenoriatului în rîndul tinerilor și finalizînd cu programe cu privire la acordarea garanțiilor sociale pentru tinerii bugetari și asigurarea acestora cu locuințe.

Voi depune eforturi maxime întru implementarea acestor programe menite să atragă și să mențină tinerii în țară, astfel încît aceștia să se poată manifesta și să-și valorifice întregul lor potențial, aici, la ei acasă, iar celor care sînt plecați peste hotare, trebuie să le creăm oportunități pentru a se întoarce în Republica Moldova.

Voi sînteți Generația Viitorului! Cu voi Moldova are Viitor!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.