Am depus flori la monumentul marelui poet, Mihai Eminescu, la 129 de ani de la trecerea sa în eternitate

Deși viața i-a fost zbuciumată și atît de scurt㸠Poetul a lăsat în urmă un tezaur cultural de valoare imens pe care îl vom păstra și transmite urmașilor noștri.

Opera eminesciană, una inestimabilă, rămîne o sursă inepuizabilă de inspirație pentru toți noi – cititorii și admiratorii săi. Totodată, Mihai Eminescu a fost și un mare filozof. Publicistica sa poartă un caracter de analiză critică a vieții social-politice de atunci, rămînînd a fi actuală și în timpurile noastre.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.