Am avut o întrevedere de lucru cu președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Vladimir Kîssa

Am discutat un spectru larg de probleme ce țin de viața social-economică a autonomiei. Domnul Kîssa mi-a adus mulțumiri pentru participare la discuțiile cu deputații găgăuzi, care au avut loc în data de 21 ianuarie, la Comrat.

În contextul dialogului politic am examinat chestiunea privind adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a pachetului de acte normative pentru racordarea legislației regionale la cea națională.

În special, am comunicat că Aparatul Președintelui a elaborat propuneri și, în curînd, cu titlu de inițiativă legislativă, vor fi expediate pentru discuții preliminare grupului de lucru format din deputați ai Parlamentului Republicii Moldova și ai Adunării Populare a Găgăuziei.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.