Am avut o întrevedere de lucru cu Președintele Adunării Parlamentare a OSCE, Gheorghi Țereteli

Am discutat mai multe chestiuni cu privire la politica internă și cea externă a țării noastre.

O atenție deosebită a fost acordată situației legate de campania electorală parlamentară, ce se desfășoară în Moldova, menționînd unele particularități ale acesteia.

Am anunțat despre decizia de a nu candida în campania electorală și de a mă concentra asupra realizării sarcinilor strategice ale statului și asigurării unei conlucrări eficiente ale instituțiilor de stat după alegeri.

De asemenea, am subliniat că decizia Guvernului de a deschide secții de votare în străinătate fără a lua în calcul numărul cetățenilor RM în țările respective, poartă un caracter discriminatoriu.

Totodată, am salutat faptul că regiunea transnistreană va avea două mandate în viitorul Parlament, ceea ce poate fi considerat drept un pas spre o reprezentare mai largă a regiunii în organele de conducere și administrare publică în viitor.

În încheierea discuției, am adresat mulțumiri Adunării Parlamentare pentru bunele relații de colaborare stabilite cu țara noastră și am menționat susținerea pe care o acordă Misiunea OSCE în Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.