Am avut o întrevedere de lucru cu conducătorii comisiilor de profil din cadrul Consiliului Societății Civile

Am avut o întrevedere de lucru cu conducătorii comisiilor de profil din cadrul Consiliului Societății Civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova, în noua componență.

Am punctat prioritățile Consiliului pentru anul curent, exprimîndu-mi convingerea că membrii și conducerea acestuia vor depune eforturi maxime pentru a consolida în continuare dialogul dintre echipa prezidențială și societatea civilă.

De asemenea, am discutat în detalii starea de lucruri din țară, inclusiv subiecte ce țin de politica internă și cea externă și dezvoltarea social-economică. O atenție deosebită a fost acordată realizării inițiativelor prezidențiale în domeniul social și a proiectelor de infrastructură, precum și reformei justiției și combaterii corupției.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.