Am avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Republicii Federale Germania în RM, Angela Ganninger

Am discutat mai multe subiecte ce țin de relațiile bilaterale. Am subliniat disponibilitatea conducerii de vîrf a Moldovei către un dialog deschis cu partenerii germani și Uniunea Europeană pe mai multe chestiuni de actualitate.

Am apreciat înalt vizita mea de lucru la München, unde și-a desfășurat lucrările Conferința Internațională pentru Securitate, în marja căreia am avut peste 20 de întrevederi, inclusiv cu Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier.

Am comunicat doamnei Angela Ganniger despre faptul că i-am expediat Președintelui conferinței de la München, Wolfgang Ischinger o invitație de a vizita Moldova. De asemenea, am convenit asupra vizitei unui grup de deputați ai Bundestagului la Chișinău, pentru a consolida relațiile de cooperare pe linie parlamentară.

Totodată, la sfîrșitul lunii martie, este planificată sosirea în țara noastră a unui grup de businessmeni germani din companii mari, precum și a directorului executiv al Comitetului de Est pentru economie germană, Michael Harms, cu care am discutat în acest sens și la München.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.