Am avut o întrevedere cu un grup de participanți la cursul Colegiului Regal de Studii de Apărare din Britania mare

Am avut o întrevedere cu un grup de participanți la cursul Colegiului Regal de Studii de Apărare din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, reprezentanți din Marea Britanie, Arabia Saudită, SUA, Qatar, Nigeria, Bangladesh, Japonia, India și alte țări.

Am avut un dialog sincer pe marginea mai multor chestiuni legate de provocările cu care se confruntă Moldova pe plan intern și extern, precum și perspectivele de dezvoltare a țării noastre.

Mi-am expus îngrijorarea pentru faptul că marele puteri nu pot ajunge la o înțelegere cu privire la respectarea intereselor reciproce, iar primele jertfe ale unor asemenea disensiuni ajung să fie țările mai puțin dezvoltate și chiar regiuni întregi.

Am subliniat interesul Republicii Moldova de a construi o politică externă armonioasă, echilibrată fără implicare în confruntarea Est-Vest. Intenționăm să consolidăm statutul de neutralitate permanentă, care este proclamat de Constituția Republicii Moldova, și să solicităm recunoașterea acestuia la nivel internațional, urmând exemplul unor țări precum Elveția, Finlanda, Austria, Irlanda, Malta, și altele.

Mi-am exprimat convingerea că statutul de neutralitate permanentă este un factor important pentru dezvoltarea stabilă a Moldovei, precum și în soluționarea pașnică a conflictului transnistrean.

Menționez că Colegiul Regal de Studii de Apărare (înființat în 1927) este o instituție cu renume dedicată pregătirii de lideri și gînditori strategici. Colegiul este parte a Academiei Regale de Apărare și este o structură care desfășoară un curs postuniversitar în domeniul studiilor strategice internaționale.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.