Am avut o întrevedere cu un grup de consilieri locali și cetățeni din Colonița

La solicitarea primarului satului Colonița, doamnei Angela Zaporojan, am avut o întrevedere cu un grup de consilieri locali și cetățeni din Colonița, delegați de Adunarea Generală a satului.

Am fost informat despre mai multe probleme legate de ilegalitățile care se produc în Colonița și care, potrivit sătenilor, sunt provocate de familia Ghimpu în comun cu consilierii liberali.

Am dispus consilierilor prezidențiali să identifice în cel mai scurt timp soluții eficiente de remediere a situației.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.