Am avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Chiril

Am discutat mai multe chestiuni, principala dintre ele vizînd lupta pentru ocrotirea și promovarea valorilor familiale tradiţionale.

L-am informat pe Patriarhul Chiril despre felul în care decurge pregătirea către Congresul Mondial al Familiilor, care va avea loc la Chişinău, în luna septembrie. În acest context, am discutat detalii ce ţin de vizita pastorală a Patriarhului la Chişinău şi participarea la Congres.

I-am dorit Sanctităţii Sale multă sănătate şi l-am asigurat de ataşamentul poporului nostru pentru credinţa ortodoxă.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.