Am avut o întrevedere cu reprezentanții Federației Sindicatelor din Republica Moldova

Sindicaliștii nu sunt de acord cu Legea nr. 188 pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova care a fost adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova și remisă Președintelui țării spre promulgare.

Reprezentanții sindicatelor susțin că legea respectivă diminuează garanțiile sociale ale angajaților și stabilește privilegii în favoarea mediului de afaceri.

Printre modificările propuse de Parlament sunt: reducerea termenului limită a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu 2 ani (de la 6 ani – la 4 ani); excluderea obligativității atribuirii contractului individual de muncă unui număr din registrul unității, ș.a.

În calitate de Președinte, voi face uz de împuternicirile ce îmi revin și nu voi promulga această lege ci o voi remite spre examinare Parlamentului.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.