Am avut o întrevedere cu reprezentanții corpului diplomatic ai statelor-membre ale Uniunii Europene

Am avut o întrevedere cu reprezentanții corpului diplomatic ai statelor-membre ale Uniunii Europene, acreditați la Chișinău. Este a treia întîlnire de acest fel și, cum am menționat anterior, va deveni o tradiție. Mă bucură faptul că numărul participanților a crescut, ceea ce denotă un interes sporit față de un astfel de dialog din partea tuturor.

Am avut o discuție complexă, în special în ceea ce privește evoluția evenimentelor și acțiunilor în plan politic, economic și social din ultima perioadă, dar și activitățile pe care le preconizează Președinția în viitorul cel mai apropiat.

Am prezentat în detalii poziția mea cu privire la mai multe subiecte de actualitate, cum ar fi – anularea legii “miliardului”, modificarea Constituției în vederea sporirii prerogativelor șefului statului în vederea dizolvării Parlamentului, numirea ambasadorilor, relațiile cu Uniunea Europeană și Federația Rusă, subiectul reglementării diferendului transnistrean. M-am expus repetat pentru inițierea unui format trilateral al discuțiilor dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană, Federația Rusă, în special pe componenta de comerț. Am propus un mecanism pe care îl consider avantajos pentru toate părțile în acest sens, mecanism care ar proteja producătorul autohton, ar permite deblocarea totală a exporturilor spre Federația Rusă, ar deschide oportunități reale pentru un flux de investiții sporit în economia națională.

Am menționat că acest subiect îl voi aborda în cadrul vizitei pe care o voi efectua la Moscova, săptămîna curentă și sînt gata să-l discut și să plec ori de cite ori este nevoie la Bruxelles, pentru a convinge factorii de decizie din UE în sensul dat. Acest lucru este în interesul nostru, al Republicii Moldova și voi depune toate eforturile ca să reușim.

Am reiterat invitația în adresa Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini, de a întreprinde o vizită oficială la Chișinău.

Am reiterat poziția mea cu privire la propunerile de modificare a sistemului electoral și în special cu privire la votul uninominal. Am explicat toate reticențele în ce privește aceste modificări, menționînd faptul că propunerile lansate vor afecta sistemul partinic din Republica Moldova, ceea ce este inadmisibil. Am expus unde și cum este necesar să se intervină, în special în ce privește participarea diasporei, dar și locuitorilor din stînga Nistrului.

Vom continua dialogul

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.