Am avut o întrevedere cu prim-ministru al acestei țări, Benjamin Netanyahu

În continuarea vizitei oficiale în Statul Israel am avut o întrevedere cu prim-ministru al acestei țări, Benjamin Netanyahu. În cadrul discuțiilor am abordat starea actuală a relațiilor interstatale, precum și relațiile amicale stabilite între popoarele noastre.

Am menționat faptul că pe parcursul a 26 de ani de relații diplomatice Moldova a semnat cu Israel 25 de acorduri bilaterale în diferite domenii, iar 10 documente sînt în proces de negociere.

Am mulțumit Guvernului israelian pentru asistența financiară și socio-umanitară acordată Republicii Moldova în mai multe domenii. Totodată, am pledat pentru intensificarea schimburilor comerciale între ţările noastre și valorificarea oportunităţilor de aprofundare a cooperării bilaterale.

În acest context am constatat insuficiența schimbului comercial, care nu reflectă potențialul parteneriatului nostru. Astfel, în anul 2017 volumul exporturilor din Moldova în Israel a constituit doar 3,8 milioane de dolari, de două ori mai puțin decît în 2016. Importurile din Israel au scăzut de la 11 milioane în 2016 la 9 milioane de dolari în 2017.

Am reiterat necesitatea eliminării barierelor ce impiedică creșterea schimbului comercial. Am subliniat interesul Republicii Moldova în atragerea investițiilor directe din Israel și organizarea forumurilor economice moldo-israeliene cu implicarea reprezentanţilor cercului de afaceri din cele două ţări.

Am exprimat convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre Republica Moldova și Statul Israel la nivel de conducere și popoare vor cunoaște şi în continuare o ascensiune în diverse domenii de interes comun.

Am adus la cunoștința domnului Netanyahu poziția Președintelui RM privind promovarea unei politici externe echilibrate în baza principiului constituțional de neutralitate permanentă. Am reiterat faptul că partenerii externi ai Moldovei salută această abordare, în acest context solicitînd și sprijinul din partea Guvernului Israelului.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.