Am avut o întrevedere cu preşedintele Organizaţiei Internaționale pentru Familie și conducătorul mișcării mondiale anti-LGBT

Am avut o întrevedere cu dl Brian Brown, preşedintele Organizaţiei Internaționale pentru Familie și conducătorul mișcării mondiale anti-LGBT

Am discutat subiecte cu privire la rolul familiei în societate, ocrotirea căsătoriei, familiei și a valorilor umane. De asemenea, am vorbit despre provocările, la nivel mondial, prin care este supusă instituţia căsătoriei.

Am remarcat că avem aceeași poziție în ceea ce privește păstrarea valorilor și a familiei tradiționale.

I-am comunicat dlui Brian Brown despre Programul Național cu privire la capitalul familial, lansat de mine personal, în vederea îmbunătățirii nivelului de trai al familiilor cu copii, dar și despre activitățile și manifestațiile desfășurate, în țara noastră, în vederea susținerii și promovării familiei tradiționale. Am discutat despre eventuala organizare și desfășurare al Congresului Mondial al Familiilor la Chișinău în anul 2018.

Am reiterat faptul, că sînt categoric împotriva acțiunilor comunității LGBT care contravin flagrant valorilor noastre tradiționale și religiei ortodoxe. Trebuie să ne păstrăm moralitatea și familia tradițională.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.