Am avut o întrevedere cu președintele grupului Adunării Parlamentare OSCE pentru Moldova, Arta Dade

În cadrul întrevederii, am abordat mai multe subiecte, printre care: colaborarea în problema reglementării diferendului transnistrean; mersul realizării reformelor în Moldova; chestiuni care vizează dezvoltarea relaţiilor dintre Moldova, Uniunea Europeană şi Uniunea Euroasiatică, precum şi raporturile cu Federația Rusă; cooperarea dintre Chișinău şi Comrat în cadrul platformei de dialog între reprezentanţii Guvernului RM şi ai Adunării Populare a Găgăuziei; unele aspecte ce ţin de relaţiile interetnice în Republica Moldova.

Am remarcat un anumit progres în dialogul dintre Chişinău şi Tiraspol. Am susţinut intenţia de dezvoltare şi de consolidare a acestui dialog, inclusiv prin realizarea pachetului de acţiuni ce vizează excluderea barierelor în comunicarea între locuitorii de pe cele două maluri ale Nistrului, precum și între reprezentanţii mediului de afaceri, în baza Protocolului de la Berlin, semnat în formatul „5+2”.

În acest context am fost unanimi în opinia că abordarea reglementării transnistrene trebuie să aibă la bază păstrarea şi respectarea integrităţii teritoriale a RM.

În acelaşi timp, ne-am exprimat pentru activizarea continuării cooperării între Parlamentul RM şi Adunarea Parlamentară a OSCE în promovarea subiectelor din agenda de lucru.

În mod special am menţionat consensul care se creează la nivel de conducere a ţării în domeniul realizării politicii de reintegrare şi am semnalat necesitatea unei implicări mai active a Parlamentului RM în acest proces. În context, am atenţionat asupra necesității organizării în timpul apropiat a unei conferinţe internaționale la subiectul Moldovei.

Mi-am exprimat susținerea pentru intenţia Parlamentului RM de a adopta, în viitorul apropiat, a unui pachet de proiecte de lege cu referire la UTA Găgăuzia, şi am subliniat importanţa Consiliului Societății Civile care se creează pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, pentru consolidarea relaţiilor interetnice în ţara noastră.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.