Am avut o întrevedere cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, domnul Claus Neukirch

În cursul dialogului, am discutat subiecte cu privire la situația actuală în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, în special, despre măsurile de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Menționez că, dl Neukirch a activat în componența Misiunii la Chișinău, în perioada 2004-2011, și cunoaște bine problematica noastră.

Șeful Misiunii OSCE a salutat succesele înregistrate în promovarea „Pachetului celor 8 puncte”, coordonate de Chișinău şi Tiraspol la data de 04 ianuarie 2017, în cadrul întrevederii de la Bender, şi a susținut eforturile comune ale conducerii Republicii Moldova, care au drept scop avansarea procesului de reglementare.

Am fost unanimi în opinia că toți participanții procesului de reglementare trebuie să continue acțiunile comune în vederea realizării cît mai rapide a înțelegerilor încheiate pe marginea pachetului de măsuri coordonat, menit să consolideze încrederea între cele două maluri ale Nistrului.

De asemenea, am discutat despre necesitatea organizării unei noi întrevederi în formatul de negocieri „5+2”, în cel mai scurt timp.

Pe final, am optat pentru o cooperare cît mai activă cu OSCE precum şi pentru reluarea procesului politic de reglementare a diferendului transnistrean.

Am urat succes domnului Claus Neukirch în îndeplinirea mandatului, exprimîndu-mi încrederea că odată cu numirea sa în această funcție, procesul de reglementare a conflictului transnistrean va cunoaște o nouă etapă.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.