Am avut o întrevedere cu Martin Chungong, Secretar General al Uniunii Interparlamentare (UIP)

Am avut o întrevedere cu Martin Chungong, Secretar General al Uniunii Interparlamentare (UIP) care se află în vizită în țara noastră la invitația pe care am lansat-o în anul 2016, perioadă în care am fost șeful delegației Parlamentului RM la UIP.

În cursul dialogului am făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică actuală, alegerile parlamentare preconizate în toamna anului curent, cooperarea Parlamentului Republicii Moldova cu UIP ș.a.

Am apreciat suportul Uniunii Interparlamentare acordat în implementarea instrumentelor și standardelor UIP, recunoscute și adoptate la nivel global.

Am menționat că Grupului Național UIP, condus de președintele fracțiunii parlamentare a PSRM, Zinaida Greceanîi, va participa și se va implica activ la toate evenimentele organizate de cel mai mare for interparlamentar din lume – UIP. Am exprimat speranța că vizita înaltului oficial va da un nou impuls activității țării noastre în această organizație.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.