Am avut o întrevedere cu Lamberto Zannier, Înaltul Comisar OSCE pentru Minorităţi Naţionale

Am salutat prezenţa domnului Lamberto Zannier în țara noastră şi am exprimat mulţumiri pentru sprijinul Oficiului HCNM oferit Republicii Moldova în promovarea coeziunii interculturale în ţara noastră, a politicilor eficiente de susţinere a minorităţilor naţionale, cît şi a documentelor strategice privind dezvoltarea şi integrarea socială a minorităţilor naţionale.

Apreciez înalt cooperarea între autorităţile Republicii Moldova şi HCNM, precum şi angajamentul Înaltului Comisar de a promova dialogul interetnic în arealul OSCE.

Am menționat faptul că, coeziunea interetnică reprezintă o condiţie indispensabilă a stabilităţii politico-sociale. În acest sens, este important să evităm orice dezbinare pe criterii etnice.

Păstrarea identităţii culturale, lingvistice şi religioase a minorităţilor naţionale; facilitarea dialogului intercultural şi consolidarea apartenenţei civice a minorităţilor naţionale faţă de statul Republica Moldova; sporirea nivelului de cunoaştere a limbii de stat în mediul minorităţilor naţionale; promovarea toleranţei şi pluralismului cultural, sunt doar unele din obiectivele pe care trebuie să le promovăm pentru a avea o coeziune interetnică.

Cu privire la Găgăuzia, am declarat că depunem eforturi necesare în vederea dezvoltării social-economice a Autonomiei, în special, sunt atrase investiții străine în regiune precum și promovarea educației bilingve. Totodată am subliniat importanța faptului ca legile privind Găgăuzia să fie adoptate în redacția propusă de către grupul de lucru al Parlamentului, Adunării Populare a Găgăuziei şi reprezentanţilor societăţii civile.

În alt context, am reiterat faptul că susţin adoptarea proiectului de lege cu privire la statutul special etno-cultural al raionului Taraclia, care a fost votat de Parlament în prima lectură, în anul 2016.

De asemenea, am menționat că depunem eforturi susținute în procesul de reglementare a conflictului transnistrean și a întăririi măsurilor de consolidare a încrederii între locuitorii celor două maluri ale Nistrului, mulţumind pentru asistenţa acordată de OSCE în acest sens.

Suntem deschişi conlucrării şi pe viitor cu HCNM în scopul eficientizării mecanismelor naţionale de asigurare a drepturilor individuale ale persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.