Am avut o întrevedere cu E.S. NGUYEN Minh Tri, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam în Republica Moldova

Am avut o întrevedere cu E.S. NGUYEN Minh Tri, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam în Republica Moldova, în legătură cu încheierea mandatului de ambasador în țara noastră.

Am mulțumit diplomatului pentru faptul că pe parcursul mandatului său, raporturile dintre statele noastre au cunoscut o dinamică pozitivă. Am salutat împlinirea a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre, exprimîndu-mi încrederea că acestea vor cunoaște o ascensiune și în continuare.

Am subliniat necesitatea valorificării plenare a potențialului existent de cooperare comercial-economică moldo-vietnameză şi a sporirii schimburilor comerciale dintre statele noastre.

Totodată am pledat pentru intensificarea dialogului bilateral la nivel politic. Am transmis invitația în adresa omologului meu din Vietnam să efectueze o vizită oficială în țara noastră.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.