Am avut o întrevedere cu domnul Victor Pușcaș, ex-Președintele Curții Constituționale

Am avut o întrevedere cu domnul Victor Pușcaș, ex-Președintele Curții Constituționale, membru al Consiliului Societății Civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova.

În cursul dialogului, am abordat subiectul lansării monografiei colective „Constituția Republicii Moldova ‒ 25 de ani”. Această lucrare, semnată de coautorii Victor Pușcaș și Valeriu Kuciuk, a fost elaborată și editată sub egida Președinției Republicii Moldova, cu prilejul marcării, în anul 2019, a 25 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova.

Este de menționat că monografia descrie în detaliu, prin materiale relevante, parcursul elaborării, adoptării și transpunerii în viață a prevederilor Constituției. Scopul lucrării este de a oferi cetățenilor ocazia să cunoască rolul Constituției ca lege supremă în stat în viața statului și a fiecăruia dintre noi.

La finele întrevederii, am exprimat încrederea în lansarea, cu multă responsabilitate și profesionalism, a acestei monografii și am reiterat disponibilitatea Președinției Republicii Moldova de a susține în continuare lucrările științifice și inițiativele ce ar valorifica esența principiilor fundamentale consfințite în Constituție, întru beneficiul și prosperitatea cetățenilor.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.