Am avut o întrevedere cu dl Adolf Ogi, Preşedinte al comitetului de patronaj al Fundaţiei elveţiene „Swisscor”

Am avut o întrevedere cu dl Adolf Ogi, Preşedinte al comitetului de patronaj al Fundaţiei elveţiene „Swisscor”, ex-Preşedinte al Confederaţiei Elveţiene.

Am salutat vizita la Chişinău a dlui Adolf Ogi și am apreciat înalt activitatea fundaţiei Swisscor pe parcursul celor 10 ani de cooperare cu ţara noastră în vederea acordării asistenţei copiilor defavorizaţi din RM.

Am mulțumit pentru posibilitatea oferită celor aproximativ 473 de copii defavorizaţi din țara noastră de a se deplasa în Elveţia pentru participare la tabăra medicală de vară Swisscor şi de a beneficia de investigaţii medicale de înaltă calitate, toate costurile fiind asumate de fundația elvețiană.

Am apreciat înalt faptul că Republica Moldova a fost ţară beneficiară a proiectelor Swisscor și am exprimat speranța că această colaborare va continua.

În alt context, am discutat subiecte cu privire la situaţia ce ţine de reglementarea conflictului transnistrean, precum şi eforturile constante depuse de comunitatea internaţională în acest sens. Am subliniat importanţa pregătirii întrevederii în formatul „5+2”, în cadrul căreia pot fi soluționate cele mai actuale probleme ce figurează în agendă deja de mai mult timp.

De asemenea, am discutat despre procedurile de organizare și desfășurare a referendumurilor locale și naționale. Elveția organizează anual referendumuri pe diverse subiecte importante care vizează țara și regiunile acesteia, populația în ansamblu sau doar unele categorii.

Am exprimat interes pentru o studiere mai detaliată a experienţei istorice a Elveţiei în domeniul păstrării statutului de neutralitate permanentă. Aceasta poate servi drept exemplu de factor care poate contribui la menţinerea echilibrului intereselor actorilor internaţionali influenţi față de Republica Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.