Am avut o întrevedere cu delegația Coaliției naționale pentru susținerea evreilor din Eurasia (NCSEJ)

Am avut o întrevedere cu delegația Coaliției naționale pentru susținerea evreilor din Eurasia (NCSEJ), condusă de Daniel Rubin, președintele organizației.

În cadrul discuțiilor am salutat aflarea experților de nivel înalt din cadrul NCSEJ în Moldova. Am subliniat că autoritățile naționale au stabilite relații de bună colaborare cu comunitatea evreiască din Republica Moldova și pledează pentru consolidarea și extinderea raporturilor de colaborare cu Statul Israel și organizațiile internaționale evreiești și în special cu NCSEJ.

Am subliniat că suntem deschiși spre promovarea unor proiecte comune cu NCSEJ de valorificare a potențialului inter-uman prin realizarea diverselor proiecte sociale și educațional-culturale, organizarea forumurilor economice comune ș.a.

La finele întrevederii am reiterat poziția Președintelui RM de a stabili relații de prietenie cu toate statele, atît din Vest, cît și din Est, în corespundere cu interesele naționale ale țării.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.