Am avut o întrevedere cu Dafina Gercheva, Coordonator Rezident al Organizației Națiunilor Unite (ONU)

Am avut o întrevedere cu Dafina Gercheva, Coordonator Rezident al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și reprezentant PNUD în Republica Moldova.

Reiterez faptul că acord o atenţie deosebită cooperării cu structurile specializate ale ONU, îndeosebi cu cele abilitate în domeniul dezvoltării. Apreciez înalt mai multe dintre proiectele realizate de ONU în diverse domenii din sectorul social, medical, drepturile omului, protecţia mediului, etc. și am mulțumit pentru suportul acordat în toți acești ani. Apropo, la data de 2 martie 2017, Republica Moldova va marca cea de- a 25-a aniversare a aderării sale la Organizaţia Naţiunilor Unite.

Am propus ca asistența tehnică și financiară să fie racordată la priorităţile strategice de dezvoltare a ţării, indiferent de coloratura politică a guvernării, iar aceasta, deopotrivă cu altele, să fie înscrisă într-un cadru general de politici coordonate la nivel de stat. Cu regret, în unele cazuri, pînă în prezent această abordare a purtat și carater haotic.

În acest context, am menționat interesul sporit de participare a specialiștilor din cadrul președinției, împreună cu alți funcționari la definitivarea și adoptarea unui nou Cadru de Asistenţă pentru Dezvoltare pentru perioada 2018-2022. Am pledat pentru mai multe proiecte și programe în domeniul social, inclusiv în Găgăuzia, dar și regiunea din stînga Nistrului.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.