Am avut o întrevedere cu conducătorii Asociațiilor producătorilor din sectorul animalier și vegetal din RM

Împreună cu ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Raileanu și ministrul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, Ion Perju, am discutat mai multe chestiuni legate de asigurarea țării cu produse alimentare. Am subliniat faptul că aceasta este o componentă indispensabilă a sistemului de securitate națională, mai ales în condițiile crizei provocate de pandemie, din care motiv conducerea de vîrf a țării acordă o atenție prioritară acestui subiect.

1-300x205 Am avut o întrevedere cu conducătorii Asociațiilor producătorilor din sectorul animalier și vegetal din RM

În cadrul discuției am constatat că situația ce ține de asigurarea populației cu produse alimentare este stabilă. Anterior, în cadrul unei întrevederi de lucru cu reprezentanții celor mai mari rețele comerciale din Moldova am primit asigurări că nu vor fi admise majorări nejustificate a prețurilor.

Totodată, astăzi am vorbit despre importanța asigurării unui proces de producție neîntrerupt și a continuării exporturilor și importurilor de mărfuri necesare. În acest context, am examinat obstacolele care apar, precum și căile de depășire a acestora, inclusiv prin organizarea unor negocieri cu partenerii externi.

În altă ordine de idei, s-a menționat faptul că anul agricol curent este dificil din cauza toamnei secetoase din 2019, a iernii, care a fost fără zăpadă, dar și a unei posibile secete.

În context, am asigurat producătorii agricoli de faptul că prețurile la energia electrică în curînd vor fi micșorate, astfel acest factor nu va putea influența negativ asupra formării prețurilor și a procesului de producție.

În cursul ședinței, au fost lansate propuneri privind stimularea maximă a comerțului online, inclusiv pentru produsele agricole, ceea ce va conduce nu doar la susținerea producătorului agricol, dar și la creșterea nivelului de dezvoltare tehnologică a economiei naționale.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.