Am avut o întrevedere cu Ben Kelmanson, Şeful Misiunii Fondului Monetar Internaţional

Am avut o întrevedere cu Ben Kelmanson, Şeful Misiunii Fondului Monetar Internaţional, care se află cu o vizită în Republica Moldova.

Am făcut un schimb de opinii privind situația din țară, reformele în sistemul bancar, raportul Kroll-2, suportul acordat de FMI țării noastre ș.a.

Am remarcat faptul că ceea ce se întîmplă în țară în ultimii ani (furtul din sistemul financiar-bancar, reformele nerealizate, discursul politic haotic și comportamentul contraproductiv în raport cu mai mulți parteneri, inclusiv Federația Rusă), a influențat în mod semnificativ starea de lucruri din țară, a încetinit dezvoltarea mai multor sectoare și capacitatea cetățenilor Republicii Moldova de a face față lucrurilor, atît din punct de vedere economic, cît și social.

Am apreciat acțiunile ce se întreprind în direcția reformării sectorului bancar (în scopul transparentizării acţionarilor, a reglementării şi monitorizării eficiente, a managementului bancar). În acelaş timp, am subliniat că sectorul bancar, deocamdată, nu corespunde integral rigorilor de asigurare a cerinţelor la credite şi a creşterii economiei țării.

Am remarcat eficiența în domeniul administrării fiscale din ultimii ani care a fost atinsă datorită profesionalismului conducerii organelor fiscale.

Am exprimat îngrijorări vizavi de interzicerea publicării integrale a raportului Kroll-2. Am informat că acest subiect, inclusiv recuperarea fondurilor deturnate a fost discutat în cadrul şedinţei Consiliului Suprem de Securitate din 7 martie. Consider că raportul respectiv trebuie să fie făcut public pentru ca experţii şi societatea din Moldova să obțină acces la o informație extrem de solicitată şi necesară (inclusiv pentru potențialii investitori) pentru a restabili încrederea în sistemul bancar din Moldova.

În altă ordine de idei, am salutat decizia ANRE de micșorare a tarifelor la gazele naturale, deși, în opinia mea, a fost luată cu întîrziere.

Am remarcat că în Moldova există o necesitate stringentă de implementare a unor reforme reale în mai multe sectoare, astfel încît să asigurăm creșterea nivelului de trai al populației, să restabilim încrederea cetățenilor în capacitatea țării de a face față provocărilor locale, regionale și globale.

Republica Moldova trebuie să aibă relații de parteneriat și prietenie atît la Est cît și la Vest, să creeze condiții de atragere a investițiilor, să asigure un cadrul legislativ și politic adecvat pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.