Am avut o întrevedere cu Ben Kelmanson, conducătorul misiunii Fondului Monetar Internațional

Am avut o întrevedere cu Ben Kelmanson, conducătorul misiunii Fondului Monetar Internațional care se află în vizită de lucru la Chișinău în perioada 25 octombrie – 7 noiembrie curent, și cu Volodymyr Tulin, reprezentantul permanent al FMI în Moldova.

Am făcut un schimb de opinii privind situația economică din Moldova, implementarea reformelor, despre riscurile și provocările ce stau în fața țării noastre. Am menționat că pentru asigurarea unei creșteri economice durabile și stabile în țara noastră este necesar de a implementa mecanisme eficiente cu efect pe termen mediu și lung.

Am subliniat că Moldova trebuie să construiască relații cu partenerii săi externi atît din Est cît și din Vest și trebuie să conlucreze eficient cu organismele internaționale în vederea depășirii problemelor cu care se confruntă, spre binele cetățenilor țării noastre.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.