Am avut o întrevedere cu Başcanul Găgăuziei, Irina Vlah. În timpul dialogului am discutat situaţia curentă din autonomie şi din ţară

Doamna Vlah mi-a transmis invitaţia de a participa la Festivalul Vinului, organizat anual la Comrat, precum şi la Forumul Investiţional “Invest Gagauzia”, care se desfășoară în autonimie deja al treilea an consecutiv. La Forum vor participa reprezentanți din circa 15 ţări, printre care Rusia, Turcia, Polonia, Cehia, Estonia, Germania, Grecia şi altele. Evenimentul are menirea să contribuie la atragerea de investiţii străine în Găgăuzia, la fondarea de întreprinderi mixte şi crearea de noi locuri de muncă.

În acest context, drept o dovadă elocventă de atragere eficientă a investițiilor și de activitate productivă a zonei economice libere am adus exemplul lansării, în Găgăuzia, a unei noi întreprinderi japoneze, în cadrul căreia se preconizează crearea a circa 450 de locuri de muncă, cu un volum de investiţii de cîteva zeci de milioane de dolari.

Am salutat elaborarea bugetului Găgăuziei pentru anul 2018 în volum de 706 mln. lei şi creşterea veniturilor proprii cu 24%. Pentru prima dată în 25 de ani, se prevede alocarea a peste 50 mln. lei în infrastructura Găgăuziei.

Am dat o apreciere înaltă activităţii puterii executive din Găgăuzia, orientată spre creşterea nivelului de trai al populaţiei şi dezvoltarea regiunii, aceasta fiind un exemplu de administrare eficientă pentru regiunile ţării.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.