Am avut o întrevedere cu Andreas Peschke, împuternicit special pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală

Am avut o întrevedere cu Andreas Peschke, împuternicit special pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, în cadrul căreia am exprimat profunda mea recunoştinţă pentru sprijinul considerabil acordat de Republica Federală Germania ţării noastre.

Am menţionat tendinţa de a promova un dialog consistent de durată între Moldova şi Germania în domeniile politic, economic şi social.

Republica Moldova tinde să avanseze pe calea edificării unui stat de drept, modern, democratic şi neutru, care intenţionează să contribuie la menţinerea unei păci durabile şi a stabilităţii în această regiune a Europei. Un asemenea mod de abordare cadrează cu interesele Moldovei şi este susţinut de majoritatea cetăţenilor.

Am remarcat contribuţia substanţială pe care o aduce de mai mulţi ani Germania la dezvoltarea procesului de negocieri în reglementarea problemei transnistrene, atît la nivel bilateral, cît şi prin medierea OSCE şi UE. Am salutat iniţiativele puse în discuţie de Germania şi Rusia, în anul 2010, la Meseberg.

Rămînem în continuare pe poziţia necesității unui consens în identificarea modelului de reglementare politică a diferendului transnistrean şi a dezvoltării post-conflict a Moldovei. În acest context, o anumită valoare revine înţelegerilor din cadrul formatului „5+2”, care au cunoscut un nou impuls datorită Protocolului de la Berlin, semnat în iulie, 2016. Protocolul de la Berlin din 2016 şi întrevederile mele cu liderul Transnistriei din anul 2017 au contribuit la semnarea unor protocoale cu privire la realizarea mai multor măsuri din pachetul „4+4”, menite să sporească gradul de încredere între cele două maluri ale Nistrului.

Am salutat declaraţia Consiliului de Miniştri ai Afacerilor Externe OSCE cu privire la procesul de reglementare transnistreană, adoptată la 9 decembrie, 2016, la Hamburg, şi la 8 decembrie, 2017, la Viena, care ar putea deveni un fundament pentru elaborarea modelului de reglementare a conflictului transnistrean.

Am dat asigurări că poziţia Germaniei va contribui la o deschidere mai mare a procesului de negocieri, la reducerea tensiunilor în regiune şi la intensificarea eforturilor comunităţii internaţionale pentru realizarea unei reglementări politice cuprinzătoare a diferendului transnistrean.

Totodată, compatibilitatea proceselor integraţioniste cu UE şi cu CSI, inclusiv menţinerea parteneriatului cu Rusia, reprezintă pentru Moldova, care deţine statutul de stat neutru recunoscut pe plan internaţional, o condiţie de importanţă vitală pentru dezvoltarea social-economică.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, precum şi dorinţa noastră de a consolida legăturile bilaterale, am adresat domnului Preşedinte Frank-Walter Steinmeier invitaţia de a efectua o vizită oficială în Republica Moldova.

În finalul întrevederii am reiterat faptul că transparenţa şi deschiderea vor permite implicarea tuturor părţilor interesate în asigurarea securităţii, dezvoltarea Republicii Moldova, precum şi în susţinerea eforturilor de întărire a stabilităţii în spaţiul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

La întrevedere a luat parte şi Excelenţa Sa Julia Monar, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania la Chişinău.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.