Am avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhang Yinghong

În cursul dialogului am menționat interesul țării noastre pentru avansarea relațiilor bilaterale cu China la un nivel calitativ nou, în beneficiul ambelor state.

Am mulțumit Guvernului chinez pentru asistența tehnică constantă oferită Guvernului Republicii Moldova în mai multe domenii. Totodată am menționat că actuala guvernare planifică realizarea unor proiecte mari în infrastructură, inclusiv cu atragerea investitorilor chinezi. Am invitat partenerii chinezi să participe activ la aceste proiecte.

Am pledat pentru valorificarea la justa valoare a potențialului comercial-economic dintre țările noastre, optînd pentru continuarea negocierilor în vederea urgentării elaborării și semnării Acordului de Comerț Liber între RM și RPC.

Pe finalul întrevederii am subliniat interesul țării noastre în consolidarea și menținerea contactelor la nivel înalt, inclusiv prin organizarea vizitelor reciproce a conducerii de vîrf a ambelor state.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.