Am avut o întîlnire cu organizatorii Conferinței Internaționale „De la Atlantic la Pacific: Pentru un destin comun al popoarelor Eurasiei”

Am avut o întîlnire cu organizatorii Conferinței Internaționale „De la Atlantic la Pacific: Pentru un destin comun al popoarelor Eurasiei”, care se desfășoară în aceste zile, la Chișinău. Cu mare plăcere l-am cunoscut personal pe Alecsandr Dughin, liderul Mișcării Internaționale Eurasianiste, dar și pe Emmanuel Leroy, reprezentantul Comitetului „Jean Parvulesco”. La întrevedere au mai participat Levan Vasadze, președintele „Fundației pentru Renașterea Demografică” și Iurie Roșca, președintele Universității Populare din Moldova.

Am făcut un schimb de opinii asupra situației internaționale și a conflictelor care marchează lumea de azi, precum și asupra căilor de depășire a crizelor și tensiunilor care afectează profund țările continentului nostru.

Susțin desfășurarea unor astfel de întruniri care vin cu o viziune asupra lumii, bazată pe tradiție, valori creștine, patriotism și cooperare a tuturor popoarelor Eurasiei, atît din Vest, cît și din Est.

Am venit cu inițiativa să organizăm și să desfășurăm la Chișinău, în luna mai, 2018, Congresul Mondial al Familiilor, care de obicei întrunește politicieni, oameni de știință, reprezentanți ai societății civile, experți din peste 80 de state ale lumii.

Trebuie să contribuim la crearea unui viitor bazat pe solidaritate, dragoste creștină și respect reciproc.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.