Am avut o întrevedere cu Valentin Beniuc, rector al Institutului de Relații Internaționale din Moldova

Am avut o întrevedere cu Valentin Beniuc, rector al Institutului de Relații Internaționale din Moldova, doctor în ştiinţe istorice, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar.

1-3-300x204 Am avut o întrevedere cu Valentin Beniuc, rector al Institutului de Relații Internaționale din Moldova

În cadrul dialogului am discutat despre problemele existente în domeniul învățământului superior din țara noastră. În mod special, ne-am axat pe reforma universitară pe care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și-a propus s-o implementeze în anul curent. Aceasta prevede raționalizarea rețelei de universități publice din țară în scopul eficientizării cheltuielilor publice, sporirea calității și relevanței studiilor superioare.

Am examinat mai multe scenarii vizavi de perspectiva IRIM. Am apreciat înalt contribuția instituției în formarea specialiştilor de înaltă calificare profesională, capabili să desfăşoare o activitate politică, economică şi diplomatică eficientă. Am accentuat că reforma promovată nu trebuie să afecteze cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii care urmează să-și continue activitatea în domeniu.

 

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.