Am avut o discuție telefonică cu domnul Prokopios Pavlopoulos, Preşedintele Republicii Elene

Am avut o discuție telefonică cu domnul Prokopios Pavlopoulos, Preşedintele Republicii Elene, în cadrul căreia am adresat în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai cordiale felicitări, însoțite de sincere urări de pace și prosperitate cu prilejul Zilei Naţionale.

Totodată, am convenit în următoarele luni să avem o întrevedere bilaterală, reiteratînd cu fermitate că pledez pentru continuarea bunei colaborări moldo-elene.

Constat cu deosebită satisfacție, cu această ocazie, caracterul ascendent al relațiilor dintre Republica Moldova și Republica Elenă, care împărtășesc profunde afinități istorice, precum și tradiția prieteniei și cooperării în diverse domenii, spre beneficiul cetățenilor ambelor noastre state.

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/presedintele-republicii-moldova-domnul-igor-dodon-a-transmis-un-mesaj-de-felicitare-domnului-prokopios-pavlopoulos-presedintele-republicii-elene

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.