Am adresat Excelenței Sale, domnului Alexander Van Der Bellen, Președinte Federal al Republicii Austria

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Austria, am adresat Excelenței Sale, domnului Alexander Van Der Bellen, Președinte Federal al Republicii Austria, un mesaj de felicitare, însoțit de urări de pace și prosperare.

Am remarcat cu satisfacție caracterul dinamic și ascendent al relațiilor dintre țările noastre și mi-am exprimat încrederea că raporturile moldo-austriece vor cunoaște în continuare evoluție, susținută de un dialog politic intens și o cooperare constructivă bazată pe interes reciproc.

Mi-am exprimat ferma convingere că prin eforturi comune vom putea asigura aprofundarea bunelor relații existente între statele noastre.

http://presedinte.md/rom/discursuri/pozdravitelinoe-poslanie-federalinomu-prezidentu-avstriiskoi-respubliki-aleksandru-van-der-bellenu

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.