Alocuțiunea din cadrul Consiliului șefilor de stat al CSI

Îmi face o deosebită plăcere să adresez salutări tuturor celor prezenți.

Țin să aduc cele mai sincere mulțumiri organizatorilor atît pentru invitație, cît și pentru atmosfera cordială şi prietenoasă care domină în minunatul oraş Soci.

Consiliul șefilor de stat al Comunității Statelor Independente reprezintă o platformă necesară şi importantă pentru schimb de opinii și pentru elaborarea unui concept unic privind perspectivele cooperării noastre.

În acest sens, trebuie să recunoaștem faptul că agenda acestei reuniuni se axează pe chestiuni complicate.

În ultimii ani, Comunitatea Statelor Independente a fost ținta mai multor comentarii acide, parvenite, în primul rînd, din partea forțelor politice pro-occidentale, originare chiar din statele Comunității. În același timp, mulți dintre politicienii occidentali nu-şi ascundeau ironia şi disprețul, manifestate într-un mod nedisimulat şi flagrant, față de activitatea uniunii noastre.

Totuși, dacă ar fi să analizăm în profunzime toate criticile aduse, sesizăm clar că, de fapt, Occidentul este iritat de incapacitatea sa de a semăna între noi o discordie fatală.

În pofida tuturor dificultăților și impedimentelor, CSI își continuă existența, consolidînd în permanență raporturile dintre țările noastre.

Am convingerea că anume acesta este cel mai mare atu al Comunității. Separați, fără careva puncte de contact între noi, demult am fi fost, unul cîte unul, dezbinați pe eșafodul geopolitic.
Conștientizăm cu toții că cele afirmate nu sînt doar o metaforă, ci și o realitate a zilelor noastre.

Mulți dintre noi au putut simți atare procese distructive în propriile țări.
De aceea, astăzi, trebuie să discutăm modalitățile de răspuns, cît mai ferm şi eficient, la provocările din exterior şi mijloacele de continuare a dezvoltării proceselor integraționiste în spațiul CSI.

De asemenea, cred că însuși formatul CSI, esența sa necesită o revizuire şi actualizare. Astfel, poate fi observat că şi alte structuri supranaționale de importanță, cum ar fi Uniunea Europeană, îşi remodelează arhitectura internă şi stabilesc noi priorităţi, noi obiective.

Or, fără un scop concret, orice coaliţie eşuează. Trebuie să ţinem cont de acest lucru şi raportat la CSI.
Cu atît mai mult acum, cînd transformările globale în economia şi geopolitica mondială, alături de progresul tehnologic şi procesele demografice, schimbă în mod radical realitatea socială.

Avem obligația nu doar să ne adaptăm acestor circumstanțe noi, dar şi să anticipăm o parte din transformările iminente, întru menținerea potențialului şi atractivității CSI. Într-o lume aflată în schimbare rapidă, dinamica este stringentă.

Vreau să mai menționez și faptul că CSI deja a contribuit la crearea unor noi platforme de amploare, care s-au dovedit a fi deosebit de actuale.

Mă refer la Comunitatea Economică Eurasiatică, aceasta evoluînd într-un proiect mai avansat şi ambiţios – Uniunea Economică Eurasiatică.

Republica Moldova este interesată să coopereze cu această structură, care ne este potrivită şi ca aspect economic şi geografic, precum și ca aspect al atitudinii și mentalității. Ţara mea este situată pe direcția Estică pentru Apus, şi pe cea Vestică – pentru Răsărit. Codul nostru cultural, religia şi istoria se află într-o legătură indispensabilă cu această regiune.

De aceea, vreau să dau asigurări că majoritatea cetățenilor moldoveni vor să vadă țara integrată în UEEA. Toate sondajele de opinie publică, din ultimii doi ani, atestă o reducere a dorinței moldovenilor de a se integra în Uniunea Europeană.

Vectorul de dezvoltare vestic a pierdut drastic din atractivitate. Majoritatea moldovenilor privesc cu un nou interes spre Est, spre Federația Rusă, spre Belarus, spre alte ţări ale spaţiului post-sovietic.

Nu exclud o anumită Renaștere post-sovietică în preferințele politice ale cetăţenilor. Şi nu doar în Moldova. Pentru astfel de sentimente există şi premisele necesare, mai ales pe fundalul deconcertării Occidentului, datorate problemelor sale politice de ordin intern.

Vă amintesc că, la începutul acestui an, am solicitat acordarea statutului de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice pentru Republica Moldova, iar, de curînd, a fost semnat Memorandumul de cooperare între Moldova şi UEEA. Sîntem în aşteptarea deciziei definitive privitor la acordarea statutului de stat-observator.

În context, frontiera comună a Moldovei cu Uniunea Europeană poate reprezenta un factor pozitiv suplimentar, comportînd potenţial de extindere parţială a posibilităţilor comerciale ale UEEA.

În linii generale, doresc să subliniez că nu doar autosuficienţa economică, dar chiar și statalitatea Moldovei, depind de stabilitatea şi procesele pozitive din ţările CSI şi UEEA.

Dacă Moldova nu va avea această alternativă din Est, într-un final vom fi românizaţi şi anexaţi teritorial, inclusiv ca o bază operaţională pentru Occident.

Pentru noi, existența CSI şi a UEEA este realmente o chestiune de supraviețuire în calitate de stat împlinit. Prin urmare, sîntem gata, eu personal sînt gata, să participăm la dezvoltarea eficientă a acestor proiecte.

Vă mulţumesc pentru atenţie!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.