Aflîndu-mă în raionul Călărași, am vizitat Stația de epurare din com. Onișcani

Construită în anul 2014, cu sprijinul Guvernului Poloniei, aceasta este unica stație modernă din regiune, cu impact negativ ecologic 0. Am salutat activitatea acestei întreprinderi, menționînd necesitatea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe întreg teritoriul Moldovei.

101431315_4486270908065546_4065980358699515904_o-300x193 Aflîndu-mă în raionul Călărași, am vizitat Stația de epurare din com. Onișcani

În continuare m-am familiarizat cu situația din Spitalul raional Călărasi. Instituția medicală are o capacitate de 164 de paturi și un efectiv de 285 de angajați. Aici pacienții beneficiază de investigații de diagnostic şi tratament la aparate de ultimă generație. Grație mai multor proiecte finanțate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) din cadrul instituției medicale a fost dotată cu un ventilator pulmonar, un monitor pentru supravegherea funcțiilor vitale ale pacientului și un sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie. La moment în spital nu sînt tratate persoane infectate cu COVID-19.

În cadrul discuțiilor cu colectivul spitalului i-am informat despre decizia autorităților de a declara anul curent drept An al Lucrătorului Medical, despre intenția de a investi masiv în sistemul de sănătate și de a dubla salariile cadrelor medicale. Le-am mulțumit medicilor pentru atitudinea responsabilă față de pacienți și am înmînat Diploma de Onoare a Președintelui unui grup de medici.

La Călărași am avut o întrevedere și cu conducerea Consiliului raional cu care am discutat situația social-economică din regiune.

Ștefan Bolea, președintele raionului a enunţat o serie de probleme, soluţionarea cărora necesită implicarea autorităţilor centrale. Printre acestea au fost menţionate – dificultăţile financiare, insuficiența de cadre în sectorul bugetar, necesitatea impulsionării procesului de construcție a drumurilor, implementarea proiectelor de mediu, susținerea agriculturii etc.

Am remarcat că una dintre prioritățile conducerii Republicii Moldova este continuarea realizării proiectelor de infrastructură și asigurarea protecției sociale a cetățenilor noștri în toate raioanele țării. Am subliniat necesitatea menținerii unui dialog constant cu autoritățile locale în vederea soluționării problemelor existente.

 

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.