Adunarea solemnă cu prilejul marcării a 24 ani de la crearea Unității Teritorial Autonome Găgăuzia

La invitația bașcanului Găgăuziei, Irina Vlah, și al președintelui Adunării Populare, Vladimir Kîsa, am participat la adunarea solemnă cu prilejul marcării a 24 ani de la crearea Unității Teritorial Autonome Găgăuzia.

La 23 decembrie 1994 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri). Astfel a fost aplanat unul dintre conflictele interetnice de pe teritoriul Republicii Moldova.

În discursul meu adresat locuitorilor Comratului le-am mulțumit pentru devotamentul față de menținerea și consolidarea statalității moldovenești. Am subliniat că Moldova poate supraviețui numai în cazul consolidării tuturor etniilor care locuiesc aici.

Am reiterat că în 1994 conflictul a fost rezolvat în mare măsură datorită implicării Turciei, care și astăzi acordă o atenție sporită dezvoltării social-economice a regiunii. În context am menționat vizita istorică din octombrie curent a Președintelui Erdogan, în cadrul căreia șeful statului turc a fost și la Comrat.

Am constatat cu satisfacție succesele Autonomiei Găgăuze obținute în ultimii ani. Sînt ferm convins că în mare măsură este un rezultat al activității și calităților manageriale bune ale doamnei Vlah.

Le-am urat locuitorilor Găgăuziei multă sănătate, noi succese, pace și prosperitate!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.