Aduc sincere felicitări poporului Republicii Moldova cu prilejul celei de-a 25-a aniversare a adoptării Constituției!

La 29 iulie 1994, 83 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova au adoptat Legea supremă a acestui stat – Constituția Republicii Moldova, consfințind speranța de secole a locuitorilor acestui plai de a trăi liber, prosper, într-un stat independent și suveran.

Consider primordial și, totodată, simbolic faptul că în anul în care marcăm aniversarea a 25-a a adoptării Constituției, instituția Președintelui, Guvernul și Parlamentul au reușit, prin eforturi comune, și cu susținerea întregului popor și a partenerilor externi să restabilească supremația legii în țară și să pună capăt uzurpării puterii în stat.

Am lăsat într-o parte tot ce ne dezbină și ne focusăm pe agenda consolidării, pe activități menite să îmbunătățească viața oamenilor în Republica Moldova. Societatea noastră puternic divizată pe varii criterii, are în față un exemplu de maturitate politică, și eu sper foarte mult, că acest exemplu va fi urmat și de societate.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.