Aduc la cunoștință o nouă inițiativă legislativă promoldovenească, pe care urmează să o înaintez Parlamentului

Astăzi, cu prilejul lansării oficiale a „Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei”, aduc la cunoștință o nouă inițiativă legislativă promoldovenească, pe care urmează să o înaintez Parlamentului.

Astfel, proiectul de lege a fost pregătit în vederea legalizării Drapelului istoric al Moldovei în calitate de simbol public național. Totodată, Drapelul de Stat rămîne intact și își păstrează semnificația de bază – Drapel oficial al Republicii Moldova.

Consider că drapelul istoric reprezintă una dintre emblemele fundamentale ale statalității noastre, simbolizînd continuitatea, pe care o moștenim, de cîteva secole, de la Țara Moldovei. Acest drapel va oferi un caracter mult mai solid simbolisticii naționale.

Simbolurile istorice, inclusiv drapelul istoric, sînt oficializate în Republica Estonia, Republica Lituania, Ucraina, Federația Rusă, Republica Finlanda, Regatul Norvegiei etc. 66 de țări au legiferat embleme naționale oficiale complementare.

Vreau să cred că majoritatea deputaților vor susține ideea de a aproba drapelul din timpurile lui Ștefan cel Mare drept simbol suplimentar al Moldovei contemporane. Fie ca trecutul glorios al Moldovei să ne călăuzească spre un viitor demn.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.