Adresez sincere felicitări doamnei Salomé Zurabișvili cu ocazia alegerii în funcția de Președinte al Georgiei!

Îmi face o deosebită plăcere să adresez poporului georgian, din numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, urări de pace şi prosperitate.

Cu acest prilej, ţin să menționez relaţiile bune dintre statele și popoarele noastre şi să reiterez interesul ferm al Republicii Moldova de a dezvolta colaborarea bilaterală în diverse domenii de interes comun.

De-a lungul secolelor, popoarele Moldovei și Georgiei au avut relații frățești bazate pe rădăcini spirituale comune, care ne unesc și în prezent.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.