Adresez cele mai calde şi sincere urări de bine bașcanului Găgăuziei, Irina Vlah, cu ocazia zilei de naştere

Irina Vlah a devenit unul dintre cei mai de succes conducători ai unei regiuni atît de specifice, precum este Găgăuzia. Este bine cunoscut spiritul său de întreprinzător, precum și calitățile umane pe care le are – profesionalism, spirit de iniţiativă, insistenţă şi consecutivitate în soluționarea celor mai dificile probleme, bunătate, receptivitate şi atenţie față de fiecare locuitor al regiunii.

Cele mai bune calităţi ale sale, Doamna Irina Vlah, le confirmă prin fapte concrete. În timpul vizitelor în Găgăuzia, se observă toate transformările pozitive din regiune, dar și eficiența implementării de noi proiecte. În toate activitățile se simte implicarea nemijlocită a Başcanului Găgăuziei.

Îi doresc doamnei Irina Vlah, multă sănătate, bunăstare şi succes în toate inițiativele.

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/presedintele-republicii-moldova-a-transmis-un-mesaj-de-felicitare-doamne-irina-vlah-guvernator-al-gagauziei

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.