Adresez cele mai calde și cordiale felicitări Președintelui Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev

Adresez cele mai calde și cordiale felicitări Președintelui Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, cu ocazia zilei de naștere. Îi urez multă sănătate, viață lungă, spirit tînăr și împlinire a tuturor gîndurilor și aspirațiilor.

Astăzi, Republica Azerbaidjan este un factor de stabilitate atît la nivel regional, cît și la cel internațional. Datorită politicii interne și externe echilibrate promovate de Ilham Aliyev, țara a realizat progrese semnificative în toate domeniile de dezvoltare social-politică și socioeconomică, înfăptuiește ample transformări și reforme eficiente menite să sporească bunăstarea poporului, precum și să-i consolideze autoritatea pe arena internațională.

Folosesc această ocazie pentru a exprima profundă apreciere Președintelui Ilham Aliyev pentru contribuția semnificativă la întărirea legăturilor dintre statele noastre prietene.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.